Pressemeldungen 2014

Aktualnje přebywa w Holešowje pola Njeswačidła někak 25 do 30 ćěkańcow, mjez nimi dwě žonje a małe dźěćo w starobje 3 lět. Nuznje pyta so za ćěkańcow zymska drasta, wosebje za muži we wulkosćach M do…

Read more

Deutschland nimmt 27 Traditionen und Wissensformen in sein neues bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf und setzt damit das entsprechende UNESCO-Übereinkommen um. Darüber…

Read more

Němska přiwza 27 tradicijow a formow wědy do swojeho noweho zapisa imaterielneho kulturneho herbstwa a zwoprawdźa z tym wotpowědne zrěčenje UNESCO. Wo tym informuje nětko němska komisija UNESCO. Mjez…

Read more

Poprawom měješe Serbske blido dnja 11. decembra poslednje zetkanje 2014 być. Štóž změje hišće tróšku chwile, je přeprošeny abo přeprošena, w katedrali Sw. Jadwigi lěto wuklinčić dać, a to
 
srjedu,…

Read more

Rozprawa wo wobzamknjenjach zašłeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa, rezimej CIOFF-kongresa kaž tež informacije ze župow a towarstwow namakaja so w aktualnym čisle informaciskeho łopjena Naša…

Read more

PresseeinladungPressegespräch im Anschluss des TreffensSehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,am Freitag, 12. Dezember 2014, trifft Brandenburgs Finanzminister Christian Görke…

Read more

 

Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, Frau Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein und Frau Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissenschaft…

Read more

 Dnja 28.11.2014 zetkachu so młodostni z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom a čłonom Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Marcelom Braumanom w Serbskim domje w Budyšinje.Wuchadźišćo zetkanja běše próstwa…

Read more

Bundesinnenminister diskutiert mit dem Minderheitenrat der vier autochthonen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland aktuelle Fragen der Minderheitenpolitik

Bundesinnenminister De Maizière mit BA…

Read more

Die Unterzeichner dieses Schreibens sind entsetzt über die aktuelle fremdenfeindliche Situation in Teilen unserer Gesellschaft, die sich unter anderem in Äußerungen gegenüber Asylsuchenden und auch in…

Read more

Ve dnech od 6. do 9. listopadu 201 se uskutečnil letošní seminář Pracovní skupiny slovanských menšin FUEN v Budyšíně u Lužických Srbů. Téma semináře byly "Instrumenty podpory menšin v Evropě".…

Read more

Hjertelig velkommen! Hartlik wäljkiimen! Witamy Was wutšobnje! Hjertlæ velkommen! Wutrobnje witajće! Vun Harten willkamen! Herzlich willkommen! Latscho Diewes!

Konferenz „Charta-Sprachen in Deutschland…
Read more