Casnikarski powědaŕ a wósobinski referent pśedsedarja

 

N.N.

E-Mail: nowinarstwo@domowina.de

 
 
 
  • w koordinaciji z předsydu a jednaćelom Domowiny zamołwity rěčnik Domowiny napřećo medijam a zjawnosći w tu- a wukraju, nadźěłanje medijowych wozjewjenjow

  • zamołwity za koordinowanje a přihoty wustupowanja předsydy Domowiny w zjawnosći a wosebje napřećo medijam - organizowanje medijowych konferencow předsydy

  • korespondenca, narěče a terminy předsydy

  •  zamołwity za wudawanje wšelakich publikacijow we wobłuku zjawnostneho dźěła Domowiny