Casnikarski powědaŕ a wósobinski referent pśedsedarja

Marcel Brauman

Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18,
02977 Wojerecy - Wórjejce / Hoyerswerda (HOYWOJ)

tel.: 03571 - 60 84 614 
mobil: 0171 89 83 985
E-Mail: presse@domowina.de

 
 
 
  • w koordinaciji z předsydu a jednaćelom Domowiny zamołwity rěčnik Domowiny napřećo medijam a zjawnosći w tu- a wukraju, nadźěłanje medijowych wozjewjenjow

  • zamołwity za koordinowanje a přihoty wustupowanja předsydy Domowiny w zjawnosći a wosebje napřećo medijam - organizowanje medijowych konferencow předsydy

  • korespondenca, narěče a terminy předsydy

  •  zamołwity za wudawanje wšelakich publikacijow we wobłuku zjawnostneho dźěła Domowiny