Casnikarska powědaŕka

Božena Šimanec
telefon: 03591 550202
E-Mail: nowinarstwo@domowina.de
 

  • zagronita powědaŕka Domowiny, prezidiuma a Zwězkowego pśedsedaŕstwa napśeśiwo medijam a zjawnosći w tu- a wukraju

  • wuźěłanje medijowych wózjawjenjow, organizěrowanje medijowych konferencow

  • zagronita za wudawanje wšakorakich publikacijow we wobłuku zjawnostnego źěła Domowiny