Medijowa rěčnica Domowiny

Božena Šimanec
telefon: 03591 550202
E-Mail: nowinarstwo@domowina.de
 

  • zamołwita rěčnica Domowiny, w kontakće z medijemi a zjawnosću w tu- a wukraju

  • nadźěłanje medijowych wozjewjenjow

  • organizowanje medijowych konferencow

  • zamołwita za wudawanje wšelakich publikacijow we wobłuku zjawnostneho dźěła Domowiny