Medijowy rěčnik Domowiny a wosobinski referent předsydy

Marcel Brauman

Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18,
02977 Wojerecy - Wórjejce / Hoyerswerda (HOYWOJ)

tel.: 03571 - 60 84 614 
mobil: 0171 89 83 985
E-Mail: presse@domowina.de


- w koordinaciji z předsydu a jednaćelom Domowiny zamołwity rěčnik Domowiny napřećo medijam a zjawnosći w tu- a wukraju, nadźěłanje medijowych wozjewjenjow
- zamołwity za koordinowanje a přihoty wustupowanja předsydy Domowiny w zjawnosći a wosebje napřećo medijam - organizowanje medijowych konferencow předsydy
- korespondenca, narěče a terminy předsydy
- zamołwity za wudawanje wšelakich publikacijow we wobłuku zjawnostneho dźěła Domowiny