Medijowa rěčnica Domowiny

 

Božena Šimanec
telefon: 03591 550202
E-Mail: nowinarstwo@domowina.de
bozena.simanec@domowina.de


- w koordinaciji z předsydu a jednaćelom Domowiny zamołwita rěčnica Domowiny napřećo medijam a zjawnosći w tu- a wukraju, nadźěłanje medijowych wozjewjenjow
- zamołwita za koordinowanje a přihoty wustupowanja předsydy Domowiny w zjawnosći a wosebje napřećo medijam - organizowanje medijowych konferencow předsydy
- korespondenca, narěče a terminy předsydy
- zamołwita za wudawanje wšelakich publikacijow we wobłuku zjawnostneho dźěła Domowiny