Stejišćo 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny k azylowej problematice a towaršnostnym wuwićam

Z wulkej starosću zhladuje Domowina na wotmjezowace a agresiwne wustupowanje přećiwo wukrajnikam, kotrež so pokazaja w zjawnych protestach, w nadběhach na domy wukrajnikow a w hroženjach napřećo politikarjam. Tak kaž my akceptancu a tolerancu našich němskich sobuwobydlerjow nam napřećo wočakujemy, tak žada sej Domowina akceptancu a tolerancu napřećo wukrajnikam a azyl požadacym.

Haslow, dnja 28.03.2015


delegaća 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny