Referent za gremijowe a ministerialne naležnosće

Feliks Ričel

tel.: 0157-32607169
feliks.ricel@domowina.de

- Wón je hłowny zamołwity Domowiny za koordinaciju dźěła z gremijemi, kiž zaběraja so na komunalnej, krajowej/krajnej a zwjazkowej runinje ze serbskimi naležnosćemi.

- Wón posudźuje a analyzuje płaćace předpisy a zakonje k škitej serbskeje rěče a kultury a wotwodźuje trěbne kroki za jich ponowjenje.

- Na tutym zakładźe přidźěła předsydźe, prezidijej a jednaćelomaj trěbne stejišća Domowiny jako připóznaty třěšny zwjazk Serbow.