Referent za kulturne naležnosće a wukraj

Clemens Škoda

tel. +49 (0)3591 550-208
clemens.skoda@domowina.de

 
  • zamołwity za kulturnopolitiske naležnosće ze serbskej specifiku

  • zdźěłanje naćiskow kulturnopolitiskich konceptow Serbow a koordinacija jich zwoprawdźenja 

  • zhromadne dźěło ze zamołwitymi serbskich kulturnych institucijow 

  • zhromadne dźěło z lajskimi kulturnymi skupinami a towarstwami 

  • zamołwity za kulturnu wuměnu a delegowanje kulturnych skupin 

  • zjawnostne dźěło k serbskim kulturnopolitiskim prašenjam 

  • zamołwity za zhromadne dźěło z mjezynarodnymi gremijemi a koordinacija sobudźěła serbskich zastupjerjow 

  • wěcywustojny za wobkedźbowanje zajimow serbskeho ludu při zdźěłanju mjezynarodnych dojednanjow na polu mjeńšinow 

  • zhromadne dźěło z asociěrowanymi sobustawskimi towarstwami we wukraju