Referentka za naležnosće třěšneho zwjazka

Madlena Di Sarnowa

tel.: 03591 550222

madlena.di.sarnowa@domowina.de

 
  • přisłušna referentka zarjada za podpěru zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija w přihotach na hłowne zhromadźizny a posedźenja

  • zdźěłanje namjetow za rozsudy a wobzamknjenja w Domowinskim zarjedźe a we wolenych gremijach Domowiny

  • wěcywustojna w prašenjach towarstwoweho prawa w třěšnym zwjazku a poradźowar w tutym nastupanju za sobustawske towarstwa

  • koordinacija zhromadneho skutkowanja sobustawskich towarstwow Domowiny

  • wudźěłanje naćiskow stejišćow při słyšenju Domowiny w procesu zakonjadawanja

  • zdźěłanje naćiskow rozprawow Domowiny za gremije wšelakich runin