Rezolucija 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny

nastupa: wotzamknjenje noweho financneho zrěčenja za spěchowanje Załožby za serbski lud

Na namjet etatoweho wuběrka Zwjazkoweho sejma a poćahujo so na koaliciskej zrěčeni sakskeho a braniborskeho knježerstwa ma so nowe financne zrěčenje za spěchowanje Załožby za serbski lud, płaćiwe wot lěta 2016, wobzamknyć. Delegaća
17. hłowneje zhromadźizny wočakuja spěšne dojednanja w zwisku z tuchwilnymi jednanjemi mjez zwjazkowym knježerstwom a krajnymaj knježerstwomaj nastupajo wotzamknjenje noweho financneho zrěčenja.

Z tutym rjadowanjom ma so zaručić, zo so wšitke přez Załožbu za serbski lud spěchowane serbske institucije zachowaja a zo so zakonska garantija wo zachowanju a wuwiwanju serbskeje rěče a kultury po protokolowej noticy čo. 14 zjednoćenskeho zrěčenja na zakładźe statnoprawniskeho dojednanja dodźerži.

W tutym zwisku wočakujemy, zo so financne srědki zwjazkoweho knježerstwa w přichodźe jako institucionelne spěchowanje přidźěleja. Dale žadamy sebi, zo so powšitkowne stopnjowanja personalnych kóštow wobkedźbuja a proporcionalnje jako wyše přiražki přizwola.

Haslow, dnja 28.03.2015

delegaća 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny