Referentka za młodźinu

Virginia Hanuzowa(tuchwilu w staršiskim času)

tel.: 03591 03591 550-424
e-mail: virginia.hannusa@domowina.de

  • sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy a koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy za serbsku młodźinu
  • wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu
  • kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych