Zběrka serbskich poskitkow za šule
(zwonkašulske poskitki, projektowe dny atd.)
download jako PDF-dataja
download jako excel-dataja

Dokumentacija fachoweje konferency za staršich, kubłarjow, wjednikow a nošerjow (2022 w Smochćicach)
taskcards
livestream-nahrawanje (Youtube)

www.dyrdomdej.de
- materialije w hornjoserbšćinje (słowne lisćiny, spěwy, wideja, hry) za dźěći a kubłarjow
(poskitk Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.)

www.dyrdakojstwo.de
- materialije w delnjoserbšćinje (słowne lisćiny, spěwy, wideja, hry) za dźěći a kubłarjow
(poskitk Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.)

www.sorbischlernen.de
- rěčne kursy online
- certifikaty
- zwučowanske materialije, apps, wuknjenske hry za šulerjow a wučerjow
(poskitk Rěčneho centruma WITAJ)

Słowniki a online přełožowanje

sotra.app
přełožowanje tekstow

soblex.de
online-słownik hornjoserbsce/němce

niedersorbisch.de
online-słownik delnjoserbsce/němsce