ZARI - syć za regionalnu identitu a serbsku rěč

#ZARI#100.000 rěčnikow w lěće 2100#

Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč so w lěće 2022 přizwoli a so w nošerstwje Domowiny zwoprawdźi. Syć je jedne z projektow, kiž spěchuje so w ramiku programa “Serbska rěč a kultura w strukturnej změny” za projekty w Swobodnym staće Sakska, přez Załožbu za serbski lud ze srědkow Zwjazkoweho ministerstwa za Nutřkowne a domiznu na zakładźe rozsuda Zwjazkoweho sejma.

 Zaměr syće, kiž skrótšenje ZARI pomjenuja, je docpěć hač do lěta 2050 100.000 serbskich rěčacych.

W teamje dźěłaja tuchwilu:

Diana Pawlikowa, projektowa managerka
Póstowe naměsto 3 (stwa 312) – 02625 Budyšin
tel. 03591 3163850
diana.pawlikowa@domowina.de

dr. Cordula Ratajczakowa, wědomostna sobudźěłaćerka
Póstowe naměsto 3 (stwa 312a) – 02625 Budyšin
tel. 03591 3163851
cordula.ratajczakowa@domowina.de


motiwatorojo za tworjenje rěčnych rumow

Motiwatorojo wozrodźa a podpěruja serbske žiwjenje w kónčinach, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Woni skutkuja w regionje na městnje a natwarja krok po kroku syć zajimcow. Jich nadawki su:

  • poradźować a podpěrać cyłki k pěstowanju serbskeje rěče na městnje
  • zajimcam pomhać so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować
  • k wutworjenju a rozšěrjenju serbskorěčnych rumow přinošować (zarjadowanja, projekty)
     

Naši motiwatorojo su: 

Juliana Kaulfürstowa
motiwatorka za serbsku rěč za kónčiny wokoło Slepoho a Wochoz
Měrowa dróha 68 (na farje)
02959 Slepo
tel.: 035773-169990
juliana.kaulfuerstowa@domowina.de


Lucian Kaulfürst
motiwator za serbsku rěč za kónčiny Malešecy, Kubšicy, Bukecy

Serbski projektowy běrow Malešecy                                                        
Knježi dwór/ Gutshof 7
02694 Přiwćicy / Preititz
tel.: 035932-120131
mobil: 0173 4537977
e-mail: Lucian.kaulfuerst@domowina.de


Marija Šołćic
motiwatorka za serbsku rěč za kónčiny Kulow, Wojerecy a Halštrowska hola
Drježdźanska dróha 18 – 02977 Wojerecy
tel. 03571 601613
marija.solcic@domowina.de


Raphaela Wićazowa
motiwatorka za serbsku rěč za kónčiny Wulka Dubrawa, Radwor, Rakecy, Njeswačidło, Bóšicy a Hodźij

Dwórnišćo 2, 02627 Radwor
tel.: 0174 3010202,
035935/169970
raphaela.wicazowa@domowina.de


Frank Knobloch
motiwator za serbsku rěč za kónčiny Łaz, Sprjewiny doł  a Delni Wujězd
Pólna dróha 1 – 02943 Hamor
tel.035728 80540
mobil 0171 4138016
frank.knobloch@domowina.de