Motiwatorojo za tworjenje rěčnych rumow

Motiwatorojo wozrodźa a podpěruja serbske žiwjenje w kónčinach, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Woni skutkuja w regionje na městnje a natwarja krok po kroku syć zajimcow. Jich nadawki su:

  • poradźować a podpěrać cyłki k pěstowanju serbskeje rěče na městnje
  • zajimcam pomhać so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować
  • k wutworjenju a rozšěrjenju serbskorěčnych rumow přinošować (zarjadowanja, projekty)

Lucian Kaulfürst
motiwator za serbsku rěč za kónčinu Malešecy, Kubšicy, Bukecy

Serbski projektowy běrow Malešecy                                                        
Knježi dwór/ Gutshof 7
02694 Přiwćicy / Preititz
tel.: 035932-120131
mobil: 0173 4537977

e-mail: Lucian.kaulfuerst@domowina.de
 

Marija Šołćic
motiwatorka za serbsku rěč za kónčinu Kulow, Wojerecy a Halštrowsku holu
marija.solcic@domowina.de

Raphaela Wićazowa/Lehmann
motiwatorka za serbsku rěč za kónčinu Wulka Dubrawa, Radwor, Rakecy, Njeswačidło, Bóšicy a Hodźij

Projektowy běrow Radwor                                                        
dwórnišćo 2 / Bahnhof 2
02627 Radwor / Radibor

tel.: 0174 3010202
raphaela.wicazowa@domowina.de

Frank Knobloch
motiwator za serbsku rěč za kónčinu Delni Wujězd, Łaz, Sprjewiny doł
frank.knobloch@domowina.de

Iben Lottra
motiwatoŕka za serbsku rěc w Dolnej Łužycy
tel. 0355 48576-435
iben.lottra@domowina.de