Motiwator za tworjenje rěčnych rumow

Motiwator wozrodźa a podpěruje serbske žiwjenje w kónčinach, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Wón skutkuje w regionje na městnje a natwarja krok po kroku syć zajimcow. Jeho nadawki su:

  • poradźować a podpěrać cyłki k pěstowanju serbskeje rěče na městnje
  • zajimcam pomhać so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować
  • k wutworjenju a rozšěrjenju serbskorěčnych rumow přinošować (zarjadowanja, projekty)

Lucian Kaulfürst
motiwator za kónčinu wokoło Malešec

Serbski projektowy běrow Malešecy                                                               

Knježi dwór/ Gutshof 7
02694 Přiwćicy / Preititz

tel.: 035932-120131
mobil: 0173 4537977

e-mail: Lucian.kaulfuerst@domowina.de