Motiwatorojo za tworjenje rěčnych rumow

Motiwatorojo wozrodźa a podpěruja serbske žiwjenje w kónčinach, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Woni skutkuja w regionje na městnje a natwarja krok po kroku syć zajimcow. Jich nadawki su:

  • poradźować a podpěrać cyłki k pěstowanju serbskeje rěče na městnje
  • zajimcam pomhać so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować
  • k wutworjenju a rozšěrjenju serbskorěčnych rumow přinošować (zarjadowanja, projekty)

Lucian Kaulfürst
motiwator za kónčinu wokoło Malešec

Serbski projektowy běrow Malešecy                                                               

Knježi dwór/ Gutshof 7
02694 Přiwćicy / Preititz

tel.: 035932-120131
mobil: 0173 4537977

e-mail: Lucian.kaulfuerst@domowina.de
 

Marija Šołćic
motiwatorka we Wojerowskej župje
marija.solcic@domowina.de

Iben Lottra
motiwatoŕka za Dolnu Łužycu
tel. 0355 48576-435
iben.lottra@domowina.de