Stejišćo 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny k aktualnym wuwićam w brunicowej politice

Domowina žada sej wospjetnje, zo njeměli so hižo žane wsy w serbskim sydlenskim rumje dla wudobywanja brunicy wotbagrować a zo dyrbi so srjedźodobnje dalše wudobywanje brunicy skónčić. Sakske knježerstwo pak je rozšěrjenju wuhloweje jamy Wochozy II přihłosowało. Po tym ma so 1600 wobydlerjow Rownoho, Mułkec, Miłoraza, Trjebinka a Slepoho přesydlić. Njewěstosć wokoło předaća wuhloweho hospodarstwa přez koncern Vattenfall a aktualna iniciatiwa hospodarskeho ministra Gabriela wo redukowanje wuhlikoweho dioksyda přinjesu njewěstosć, kotraž so wothrawa na chribjeće wot wotbagrowanja potrjechenych serbskich a němskich wobydlerjow.

Domowina žada sej bórzomne wuswětlenje přichodneje wuhloweje politiki we Łužicy. W padźe dalewjedźenja Wochožanskeje jamy matej so wobzamknjenej zakładnej zrěčeni we zajimje serbskich naležnosćow a socialneje wěstoty potrjechenych spušćomnje dodźeržeć.

Haslow, dnja 28.03.2015

delegaća 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny