Sobustawstwo

Čłonojo Domowiny móža być přirodne a juristiske wosoby, prawokmane a njeprawo-kmane serbske towarstwa, zjednoćenstwa a zhromadźenstwa. Towarstwa Serbow resp. přećelow Serbow we wukraju smědźa jako asociěrowani čłonojo Domowinje přistupić. Čestni čłonojo Domowiny móža być zasłužbni tu- a wukrajni spěchowarjo serbskeho luda.
Nimo toho móža přirodne a juristiske wosoby spěchowacy čłonojo Domowiny być.

Z wustawkow Domowiny:

Art. 3 Čłonstwo
(1) Čłonojo Domowiny móža być přirodne a juristiske wosoby, prawokmane a njeprawokmane serbske towarstwa, župy, zjednoćenstwa, drustwa a zhromadźenstwa (w dalšim towarstwa), kotrež wustawki Domowiny připóznawaja.
Z přirodnym čłonom Domowiny je kóždy sobustaw Domowinje přisłušacych towarstwow.
(2) Próstwa towarstwa a přirodneje wosoby wo přistup k Domowinje jako třěšnemu zwjazkej ma so pisomnje zwjazkowemu předsydstwu zapodać. ...

Přizjewjenski formular za download: