Wobzamknjenje 17. głowneje zgromaźiny Domowiny pótrjefjecy pawšalne spěchowanje župow a góspodarskego plana Domowiny

Delegaty 17. głowneje zgromaźiny Domowiny napominaju nowowuzwólonych cłonkow rady Załožby za serbski lud, pawšalne spěchowanje župow zasej do góspodarskego plana Domowiny pśiwześ.

Pawšalne spěchowanje župow ma se zasej do góspodarskego plana Domowiny pśiwześ, ako jo to było rědowane až do lěta 2012. Župy su zwězki towaristwow na swójom teritoriju. Wugbajucy kulturno-politiske źěło a narodne kubłanje, zmócniju bazu a pódpěruju źěło kupkow a towaristwow w župnem teritoriju. Župy njegóźe se pśirownowaś ze zapisanymi towaristwami a maju wó wjele mjenjej swójskich srědkow k pśewjeźenju projektow. Dla togo su wóni na župne pawšalne spěchowanje pokazane.

Wobtwarźenje

Z pawšalnym spěchowanim župow daju se pó jadnorej droze projekty zwopšawźiś. Rownocasnje móžo se w krotkem casu na pótrjeby reagěrowaś. Tuchylna wašnja spěchowańskego póstupowanja pomina sebje pśidatne źěło wósebnje zastojnskego źěła w župach a pla załožby. Tuchylu realizěruju se župne projekty głownje cesnoamtski. Dla bejneje tšochy zastojnskego źěła se zadora cesnoamtskemu źěłoju. Teke wobstaranje swójskich srědkow pśepominajo cesnoamtski angažement. Toś to źěło na dobro kulturnego a narodnego spěchowanja by se dało rozšyriś, gaby se župa dalej pó směrnicach z lěta 2006 spěchowała.

Haslow, dnja 28.03.2015

delegaty 17. głowneje zgromaźiny Domowiny