Jednaćelstwo

Jednaćel Domowiny

Marko Kowar

tel.: +49 (0)3591 550-100
e-mail: marko.kowar@domowina.de

- nawjedowanje a koordinowanje dźěławosće zarjada Domowiny při zwoprawdźenju wobzamknjenjow wolenych gremijow Domowiny
- juristiske zastupowanje Domowiny we wothłosowanju z předsydu
- jednanja ze zastupjerjemi knježerstwoweje runiny k serbskim naležnosćam
- wothłosowanje aktiwitow Domowiny hromadźe z druhimi serbskimi institucijemi
- koordinowanje dźěławosće regionalnych rěčnikow
- koordinowanje aktiwitow k polěpšenju socialneho a hospodarskeho połoženja Łužicy
- zamołwity za dźěło w euro-regionach

Zastupowacy jednaćel Domowiny

Marcus Końcaŕ
tel.: +49 (0)355 48576-426
e-mail: marcus.koncar@domowina.de

- narěčny a jednanski partner za knježerstwo Braniborskeje
- juristiske zastupowanje Domowiny w Delnjej Łužicy we wothłosowanju z jednaćelom
- nawjedowanje běrowa Domowiny w Delnjej Łužicy
- koordinowanje nadawkow z regionalnymaj rěčnicomaj Delnjeje Łužicy a jednaćelom
- wjedźenje nadregionalneho dialoga a wuměny nazhonjenjow ze zamołwitymi legislatiwy a eksekutiwy Braniborskeje
- wothłosowanje aktiwitow z druhimi serbskimi institucijemi wosebje Braniborskeje