Pětr Brězan

tel.: +49 (0)3591 550-201
petr.brezan@domowina.de

 
  • wěcywustojny za wobkedźbowanje serbskich naležnosćow při planowanju na krajnej a regionalnej runinje/ sobudźěło we wotpowědnych planowanskich gremijach 

  • zamołwity za wuwiće serbskeho kulturneho turizma 

  • rěčnik Domowiny w socialno-hospodarskich prašenjach 

  • koordinacija hospodarsko-socialnych naprawow w serbskich institucijach 

  • koordinator za dźěło spěchowace naprawy pola Domowiny