Referentka za naležnosće kubłanja

Katrin Suchec-Dźisławkowa

tel.: 03591 550104
e-mail: katrin.suchec-dzislawkowa@domowina.de

  • kontakty ke kubłanišćam w Hornjej a Delnjej Łužicy
    (dokumentacija, analyza)
  • politiske dźěło Domowiny (zdźěłanje předłohow ke kubłanskim temam,
    wuske zhromadne dźěło ze zastupjerjemi w šulskich konferencach),
    gremijowe dźěło