Zwjazkowe předsydstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9 Zestawa a nadawki Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

(1)   Zwjazkowe předsydstwo ma hač do 30 čłonow. Wólbna doba traje štyri lěta.

(2)   Předsyda a městopředsydaj su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa.

(3)   Jednaćel a zastupowacy jednaćel mataj so wobdźěleć z poradźowacym hłosom na posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa. Předsyda rewizijneho wuběrka kaž tež předsyda změrcowskeho wuběrka mataj prawo, so z poradźowacym hłosom na wuradźowanjach wobdźělić.

...

(6)   Zwjazkowe předsydstwo ma slědowace nadawki:

 •  rozsudźeć wo prašenjach běžneho dźěła Domowiny mjez hłownymaj zhromadźiznomaj,
 • postajeć ćežišća dźěławosće a rjadować zawjazowace zamołwitosće za zwoprawdźenje nadawkow,
 • přijimać prawidłownje rozprawy předsydy a prezidija Domowiny
 • postajeć zamołwitosće a nadawki prezidija,
 • rjadować wobsydstwo a financy Domowiny,
 • přijimać a schwalić financne a hospodarske plany a rozprawy,
 • wutworić dźěłowe wuběrki,
 • přijimać rozprawy jednaćela wo dźěle zarjada Domowiny a postajić ćežišća dźěła zarjada,
 • postajeć ćežišća dźěławosće Domowinje přisłušacych institucijow,
 • přijimać rozprawy nawodow Domowinje přisłušacych institucijow,
 • nachwilnje přijimać nowe towarstwa nowych čłonow do Domowiny,
 •    powołać a wotwołać resp. nominować zastupjerjow Serbow do/z gremijow a přijimać prawidłownje rozprawy wo jich dźěławosći,
 • wobzamknyć dźěłowe porjady zarjada a institucionelnych wotnožkow Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, dalokož tute wustawki ničo druheho njepostajeja,
 • powołać a wotwołać nawodow institucionelnych wobłukow, kotrež su w nošerstwje Domowiny,
 • powołać a wotwołać jednaćela a zastupowaceho jednaćela Domowiny,
 • wobzamknyć wuznamjenjenske porjady Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, a wolić čłonow mytowanskeho wuběrka.

...