Rezolucija 17. głowneje zgromaźiny Domowiny

pótrjefijo: wótzamknjenje nowego financnego dogrona za spěchowanje Załožby za serbski lud

Na naraźenje etatowego wuběrka Zwězkowego sejma a se póśěgujucy na koaliciskej dogronje sakskego a bramborskego kněžarstwa ma se nowe financne dogrono za spěchowanje Załožby za serbski lud, płaśiwe wót lěta 2016, wobzamknuś. Delegaty 17. głowneje zgromaźiny wócakuju malsne dojadnanje w zwisku z tuchylnymi jadnanjami mjazy zwězkowym kněžarstwom a krajnyma kněžarstwoma pótrjefjece wótzamknjenja nowego financnego dogrona.

Z toś tym rědowanim ma se zarucyś, až se wšykne pśez Załožbu za serbski lud spěchowane serbske institucije zachowaju a až se kazniska garantija wó zachowanju a wuwijanju serbskeje rěcy a kultury pó protokolowej noticy cysło 14 zjadnośeńskego dogrona na zakłaźe statnopšawniskego dojadnanja doźaržyju.

W toś tom zwisku wócakujomy, až se financne srědki zwězkowego kněžarstwa w pśichoźe ako institucionelne spěchowanje pśiźěluju. Dalej pominamy sebje, až se na powšykne stopnjowanje personalnych kostow źiwa a se proporcionalnje ako wuše nawdanki pśizwóliju.

Haslow, dnja 28.03.2015

delegaty 17. głowneje zgromaźiny Domowiny