select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen

Der Bundestag hat gestern Abend das Übereinkommen Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 27. Juni 1989 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker” ratifiziert; zum...

Am Mittwochabend trafen sich Dawid Statnik, Vorsitzender des sorbischen Dachverbandes Domowina, und die sächsischen Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, sowie Kultur und Tourismus,...

Po telefoniskim wuradźowanju předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler” Budyšin srjedu popołdnju informowaše regionalna rěčnica Katja Liznarjec wo wuslědkach: 

Čłonojo gremija rozžohnowachu dołholětneho...

Dwudnjowska „implementěrowanska konferenca” w nošerstwje zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho (BMI) je so póndźelu 7. rozprawje Němskeje wo spjelnjenju europskeje charty wo regionalnych a mjeńšinowych...

Auch in diesem Jahr sollen verdienstvolle Persönlichkeiten mit dem Domowina-Preis, dem Domowina-Nachwuchspreis sowie mit dem Ehrenabzeichen der Domowina geehrt werden. Im Namen des Bundesvorstandes...

Hač do 30. junija maja čłonojo župow, towarstwow a jednotliwcy składnosć, zasłužbne wosoby za lětuše wuznamjenjenje z Mytom Domowiny, Mytom Domowiny za dorost a z Čestnym znamješkom Domowiny...

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, je hišće raz wobkrućił, zo ma třěšny zwjazk demokratisce legitimowany nadawk, zastupjerja resp. zastupjerku Serbow w rozhłosowej radźe MDR wolić:

„W oficielnym...

Hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Michał Hórnik” so pjatk, 23. jutrownika (apryla), w 18 hodź. w Chróšćan „Jednoće” wotměje. To je župne předsydstwo srjedu wječor wobzamknyło. Wo tym informowaše...

póndźelu, 12.4., 13.30-16.00 h, a wutoru, 13.4., 10.00-13.00 h (digitalna) implementěrowanska konferenca zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho k rěčnej charće

wobdźělnicy ze stron Serbow: Dawid...

W zarjedźe Domowiny stej tuchwilu městnje motiwatorow za tworjenje serbskich rěčnych rumow wupisanej. Wobjim dźěła wučinja při tym 20 hodźin wob tydźeń a je po dorěčenju fleksibelny. Namołwjeni so...


Po informacijach zamołwiteje za projekty Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu, Weroniki Suchoweje, je so lětsa 37 zapodarjow z 67 kolekcijemi na wubědźowanju dorosćenych wo najrjeńše...


Po informacijach zamołwiteje za projekty Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu, Weroniki Suchoweje, je so lětsa 37 zapodarjow z 67 kolekcijemi na wubědźowanju dorosćenych wo najrjeńše...

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button