Zetkanje zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach

Na zetkanju zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach póndźelu, 20.6., w Budyskim Serbskim domje su zběrku zwonkašulskich serbskich poskitkow za Hornju, srjedźnu a Delnju Łužicu a zwonka Łužicy rozjimali. Kubłanska referentka třěšneho zwjazka, Katrin Suchec-Dźisławkowa, chce lisćinu z dokładnymi regionalnymi serbskimi poskitkami mjez druhim za projekty a pućowanske dny hišće do prózdnin wjednistwam šulow sposrědkować. Z tym so na wšě šule wobroća, hdźež  serbšćinu wuwučuja. Zdobom su praktiske nazhonjenja w prócowanju wuměnili, serbšćinu na kubłanišćach widźomnišu sčinić. W nowym šulskim lěće chcedźa so w šulskich konferencach za wužiwanje nazběranych zwonkašulskich serbskich poskitkow zasadźować. Tež na eksplicitnje serbskich šulach, tak su zwěsćili, je přeco zaso pokazka wažna, zo ma šula wšědny dźeń serbski rěčny rum być.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert