Wurjadna hłowna zhromadźizna Domowiny w Choćebuzu – 3.6. w 17 hodź.

Lětuša wurjadna hłowna zhromadźizna Domowiny so pjatk, 3. smažnika/junija, w 17 hodź. w „Hali wuměłstwa Łužica” (adresa: Pśiwózna droga / Güterzufuhrstraße 7, 03046 Cottbus-Chóśebuz) w Choćebuzu wotměje. Jenički tema budźe zaručenje prawniskeje płaćiwosće wot lońšeje hłowneje zhromadźizny wobzamknjenych změnow wustawkow třěšneho zwjazka.

21. (wurědna) głowna zgromaźina pśewjeźo se na zakłaźe artikla 7 wótrězk 8 wustawkow Domowiny („Wurědnu głownu zgromaźinu zwoła zwězkowe pśedsedarstwo abo pśedsedaŕ na pominanje wót nanejmjenjej jadneje tśeśiny cłonkojskich towaristwow. Wóna ma se w běgu tśich mjasecow pśewjasć”). Wóna ma wobtwarźiś změnu wustawkow Domowiny. Naraźenja su se wobšyrnje do głowneje zgromaźiny diskutěrowali. W toś tom procesu jo měł kuždy cłonk Domowiny góźbu, swóje naraźenja a pokazki zapódaś. Źěłowy prezidium głowneje zgromaźiny zestaja se z prezidiuma zwězkowego pśedsedaŕstwa a jadnarjow Domowiny. Wótběg głowneje zgromaźiny moderěrujo zastupujucy jadnaŕ Marcus Końcaŕ w dolnoserbskej rěcy.

Podłožki njejsu jenož delegatam dóšli, ale su tež hornjo-, delnjoserbsce a němsce na internetnej stronje Domowiny přistupne. Tule namakaja zajimcy zdobom plan wotběha a jednanski porjad:

21. hłowna zhromadźizna 2022 (domowina.de); 21. głowna zgromaźina 2022 (domowina.de); 21. Hauptversammlung 2022 (domowina.de) .

Tomu so w 19 hodź. na samsnym městnje wotewrjenje wustajeńcy „Serbscy wuměłcy a Serbja we wuměłstwje” přizamknje, na kotrež su wšitcy delegaća a hosćo hłowneje zhromadźizny wutrobnje přeprošeni.

Tuta wurjadna hłowna zhromadźizna so z 48 delegatami přewjedźe, to rěka nimo zwjazkoweho předsydstwa, w kotrymž su župy a nadregionalne towarstwa hižo zastupjene, hišće jedyn delegat kóždeje župy resp. kóždeho nadregionalneho towarstwa. Prosymy hosći/zajimcow, so pola sekretariat@domowina.de přizjewić, žurnalistam steji marcel.brauman@domowina.de k dispoziciji.

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert