Wurjadna hłowna zhromadźizna Domowiny w Choćebuzu – 3.6. w 17 hodź.

Lětuša wurjadna hłowna zhromadźizna Domowiny so pjatk, 3. smažnika/junija, w 17 hodź. w „Hali wuměłstwa Łužica” (adresa: Pśiwózna droga / Güterzufuhrstraße 7, 03046 Cottbus-Chóśebuz) w Choćebuzu wotměje. Jenički tema budźe zaručenje prawniskeje płaćiwosće wot lońšeje hłowneje zhromadźizny wobzamknjenych změnow wustawkow třěšneho zwjazka.

21. (wurědna) głowna zgromaźina pśewjeźo se na zakłaźe artikla 7 wótrězk 8 wustawkow Domowiny („Wurědnu głownu zgromaźinu zwoła zwězkowe pśedsedarstwo abo pśedsedaŕ na pominanje wót nanejmjenjej jadneje tśeśiny cłonkojskich towaristwow. Wóna ma se w běgu tśich mjasecow pśewjasć”). Wóna ma wobtwarźiś změnu wustawkow Domowiny. Naraźenja su se wobšyrnje do głowneje zgromaźiny diskutěrowali. W toś tom procesu jo měł kuždy cłonk Domowiny góźbu, swóje naraźenja a pokazki zapódaś. Źěłowy prezidium głowneje zgromaźiny zestaja se z prezidiuma zwězkowego pśedsedaŕstwa a jadnarjow Domowiny. Wótběg głowneje zgromaźiny moderěrujo zastupujucy jadnaŕ Marcus Końcaŕ w dolnoserbskej rěcy.

Podłožki njejsu jenož delegatam dóšli, ale su tež hornjo-, delnjoserbsce a němsce na internetnej stronje Domowiny přistupne. Tule namakaja zajimcy zdobom plan wotběha a jednanski porjad:

21. hłowna zhromadźizna 2022 (domowina.de); 21. głowna zgromaźina 2022 (domowina.de); 21. Hauptversammlung 2022 (domowina.de) .

Tomu so w 19 hodź. na samsnym městnje wotewrjenje wustajeńcy „Serbscy wuměłcy a Serbja we wuměłstwje” přizamknje, na kotrež su wšitcy delegaća a hosćo hłowneje zhromadźizny wutrobnje přeprošeni.

Tuta wurjadna hłowna zhromadźizna so z 48 delegatami přewjedźe, to rěka nimo zwjazkoweho předsydstwa, w kotrymž su župy a nadregionalne towarstwa hižo zastupjene, hišće jedyn delegat kóždeje župy resp. kóždeho nadregionalneho towarstwa. Prosymy hosći/zajimcow, so pola sekretariat@domowina.de přizjewić, žurnalistam steji marcel.brauman@domowina.de k dispoziciji.

 

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment