Premjera za koparski dorost

Prěni raz wotměje so wot 03.04. do 05.04.2024 serbski koparski camp a to na třoch městnach: w Njebjelčicach, Ralbicach a w Chrósćicach. Serbske šulske towarstwo z.t. (SŠT) koparski camp w kooperaciji z dalšimi akterami organizuje. 32 dźěći w starobje dźewjeć do dwanaće lět (młodźina E+D)  so na nim wobdźěli. Młodych sportowcow je trenar Tadej Cyž zhromadnje ze zamołwitymi sportowych towarstwow po jich wukonach w kopańcy nominował. Při tym bě tež wažne, kajke nastajenje maja dźěći k prawidłam fairnosće w sporće.

Hłownu organizaciju staj přewzałoj Michaela Rabowa, sobudźěłaćerka SŠT za swójbne kubłanje a Tadej Cyž jako trenar wubranki dorosta starobneje skupiny D. Jimaj poboku su třo trenarjo a štyrjo ko-trenarjo. Projektna towaršnosć LUCIJA budźe camp digitalnje přewodźeć a dokumentować.

Nimo sportowych wukonow je tež serbski rěčny rum wažny stołp projekta. Tohodla je projekt ZARI w nošerstwje Domowiny kooperaciski partner šulskeho towarstwa. Zaměr je, wobdźělenym zbližić, zo je serbšćina tež na sportnišću samozrozumliwa. Za to zwěsća sobudźěłaćerki projekta ZARI z pomocu naprašnikow potrjebu, ale tež wužadanja za trenarjow a sportowe towarstwa. Tute chcedźa wuhódnoćić a to nawjazujo konkretne naprawy za podpěru wužiwanja serbskeje rěče w kopańcy wuwić.

„Projekt spěchuje Załožba za serbski lud ze srědkami zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne a domiznu na zakładźe wobzamknjenja Zwjazkoweho sejma.“

kontakt:

Serbske šulske towarstwo z. t.
Michaela Rabowa, 0172 / 7811959,  m.raab@sorbischer-schulverein.de

projekt ZARI w nošerstwje Domowiny
Diana Pawlikowa, 035913850316, diana.pawlikowa@domowina.de

 

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert