Premjera za koparski dorost

Prěni raz wotměje so wot 03.04. do 05.04.2024 serbski koparski camp a to na třoch městnach: w Njebjelčicach, Ralbicach a w Chrósćicach. Serbske šulske towarstwo z.t. (SŠT) koparski camp w kooperaciji z dalšimi akterami organizuje. 32 dźěći w starobje dźewjeć do dwanaće lět (młodźina E+D)  so na nim wobdźěli. Młodych sportowcow je trenar Tadej Cyž zhromadnje ze zamołwitymi sportowych towarstwow po jich wukonach w kopańcy nominował. Při tym bě tež wažne, kajke nastajenje maja dźěći k prawidłam fairnosće w sporće.

Hłownu organizaciju staj přewzałoj Michaela Rabowa, sobudźěłaćerka SŠT za swójbne kubłanje a Tadej Cyž jako trenar wubranki dorosta starobneje skupiny D. Jimaj poboku su třo trenarjo a štyrjo ko-trenarjo. Projektna towaršnosć LUCIJA budźe camp digitalnje přewodźeć a dokumentować.

Nimo sportowych wukonow je tež serbski rěčny rum wažny stołp projekta. Tohodla je projekt ZARI w nošerstwje Domowiny kooperaciski partner šulskeho towarstwa. Zaměr je, wobdźělenym zbližić, zo je serbšćina tež na sportnišću samozrozumliwa. Za to zwěsća sobudźěłaćerki projekta ZARI z pomocu naprašnikow potrjebu, ale tež wužadanja za trenarjow a sportowe towarstwa. Tute chcedźa wuhódnoćić a to nawjazujo konkretne naprawy za podpěru wužiwanja serbskeje rěče w kopańcy wuwić.

„Projekt spěchuje Załožba za serbski lud ze srědkami zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne a domiznu na zakładźe wobzamknjenja Zwjazkoweho sejma.“

kontakt:

Serbske šulske towarstwo z. t.
Michaela Rabowa, 0172 / 7811959,  m.raab@sorbischer-schulverein.de

projekt ZARI w nošerstwje Domowiny
Diana Pawlikowa, 035913850316, diana.pawlikowa@domowina.de

 

 

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment