Domowina wólbne kopolaki wozjewiła

Na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje wothłosowachu čłonojo prezidija 2. naćisk programa Domowiny. Wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć je so w poslednich tydźenjach z namjetami zjawnosće za program zaběrał a dotalny naćisk kwalifikował. Tutón budźe so na přichodnym wuradźowanju Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny předstajić. Zwjazkowe předsydstwo wuradźuje 7. junija 2024 w Serbskim domje w Budyšinje.

 

Wólbne kopolaki za wólby do krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje

Spočatk februara 2024 smy jako Domowina zjawnosć namołwjeli, politiskim stronam prašenja zapodać (wólbne kopolaki). Tute smy zběrali a nětko politiskim stronam sposrědkujemy. Zastupjerjo stronow maja něhdźe šěsć tydźenjow časa na nje wotmołwić. Formulowane prašenja su wotnětka na webstronje Domowiny wozjewjene. 

Delegowanja

Clemens Škoda, referent za kulturu a wukraj, předstaji čłonam prezidija tři próstwy wo delegowanje. Po krótkim wuradźowanju prezidij wšitkim třom wotpowědowaše.

Tak pojědźe serbska drastowa a rejowanska skupina Barbuk na mjezynarodny festiwal “International Carnival Tivat”, kotryž budźe wot 6. do 10. junija 2024 w Montenegro. Towarstwo chce na festiwalu mjez druhim serbski nałožk zapust předstajić.

Na přeprošenje swětoweje organizacije za rejowansku kulturu CIOFF a města Pisek w Čěskej budźe so Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca z. t. w času wot 23. do 25. awgusta 2024 na Mjezynarodnym festiwalu Pisek wobdźělić. Skupina budźe na čěskim festiwalu serbsku ludowu kulturu na polu reje a spěwa prezentować.

Chór Lipa z. t. změje na přeprošenje towarstwa Společnost přátel Łužice 8. septembra 2024 koncert w Serbskim seminarje w Praze.

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert