Domowina wólbne kopolaki wozjewiła

Na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje wothłosowachu čłonojo prezidija 2. naćisk programa Domowiny. Wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć je so w poslednich tydźenjach z namjetami zjawnosće za program zaběrał a dotalny naćisk kwalifikował. Tutón budźe so na přichodnym wuradźowanju Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny předstajić. Zwjazkowe předsydstwo wuradźuje 7. junija 2024 w Serbskim domje w Budyšinje.

 

Wólbne kopolaki za wólby do krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje

Spočatk februara 2024 smy jako Domowina zjawnosć namołwjeli, politiskim stronam prašenja zapodać (wólbne kopolaki). Tute smy zběrali a nětko politiskim stronam sposrědkujemy. Zastupjerjo stronow maja něhdźe šěsć tydźenjow časa na nje wotmołwić. Formulowane prašenja su wotnětka na webstronje Domowiny wozjewjene. 

Delegowanja

Clemens Škoda, referent za kulturu a wukraj, předstaji čłonam prezidija tři próstwy wo delegowanje. Po krótkim wuradźowanju prezidij wšitkim třom wotpowědowaše.

Tak pojědźe serbska drastowa a rejowanska skupina Barbuk na mjezynarodny festiwal “International Carnival Tivat”, kotryž budźe wot 6. do 10. junija 2024 w Montenegro. Towarstwo chce na festiwalu mjez druhim serbski nałožk zapust předstajić.

Na přeprošenje swětoweje organizacije za rejowansku kulturu CIOFF a města Pisek w Čěskej budźe so Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca z. t. w času wot 23. do 25. awgusta 2024 na Mjezynarodnym festiwalu Pisek wobdźělić. Skupina budźe na čěskim festiwalu serbsku ludowu kulturu na polu reje a spěwa prezentować.

Chór Lipa z. t. změje na přeprošenje towarstwa Společnost přátel Łužice 8. septembra 2024 koncert w Serbskim seminarje w Praze.

 

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment