select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Zwězkowe pśedsedarstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9 Zastawa a nadawki Zwězkowego pśedsedarstwa

(1)   Zwězkowe pśedsedarstwo ma až do 30 cłonkow. Wólbna doba trajo styri lěta.
(2)   Pśedsedaŕ a zustupujucej pśedsedarja su cłonki zwězkowego pśedsedarstwa.
(3)   Jadnaŕ a zastupujucy jadnaŕ matej se z póraźujucym głosom wobźěliś na pósejźenjach zwězkowego pśedsedarstwa. Pśedsedaŕ rewizijnego wuběrka ako teke pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka matej pšawo, se z póraźujucym głosom na wobradowanjach wobźěliś.

....

(6)   Zwězkowe pśedsedarstwo ma slědujuce nadawki:

 • rozsuźiś wó pšašanjach běžnego źěła Domowiny mjazy głownyma zgromaźinoma,
 • póstajiś śěžyšća źěłabnosći a rědowaś zawězujuce zagronitosći za zwopšawźenje nadawkow,
 •  pśiwześ pšawidłownje rozpšawy pśedsedarja a prezidiuma Domowiny,
 •  póstajiś zagronitosći a nadawki prezidiuma,
 • rědowaś wobsejźeństwo a finance  Domowiny.
 •  pśiwześ a schwaliś financne a góspodarske plany a rozpšawy,
 • wutwóriś źěłowe wuběrki,
 • pśiwześ rozpšawy jadnarja wó źěle zastojnstwa Domowiny a póstajiś śěžyšća źěła zastojnstwa,
 • póstajiś śěžyšća źěłabnoscí Domowinje pśisłušecych institucijow,
 • pśiwześ rozpšawy wjednikow Domowinje pśisłušecych institucijow,
 • nachylnje pśiwześ nowych cłonkow do Domowiny,
 • zastupjarjow Serbow pówołaś do a wótwołaś z gremijow resp. nomiměrowaś  a pšawidłownje pśiwześ rozpšawy wó jich źěłaboscí,
 • wobzamknuś źěłowe pórědy zastojnstwa a institucijow w nosarstwje Domowiny, gaž toś te wustawki nic drugego njepóstajaju,
 • pówołaś a wótwołaś wjednikow institucijow w nosarstwje Domowiny,
 • pówołaś a wótwołaś jadnarja a zastupujucego jadnarja Domowiny.
  ...

Medijowe wozjewjenja

Die Vorbereitung der 19. Hauptversammlung der Domowina, die am 30. März ab 9 Uhr in der Mehrzweckhalle “Jednota” in Crostwitz stattfindet, ist auf...

Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so pjatk, dnja 19.10.2018, w klubowni Delnjoserbskeho internata w Choćebuzu, Žylojska...

Rozprawa zarjada Domowiny a RCW wo dźěławosći w lěće 2017 a naćisk za lěto 2018 běchu někotre z hłownych dypkow posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa...

Naćisk šulskeho zakonja wobjednali

Wobšěrne přihoty 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny běchu jedyn z hłownych temow prezidija Domowiny, kotryž zetka...

Die Vorbereitung der 18. Haupt- und Wahlversammlung der Domowina steht im Mittelpunkt der Beratung des Bundesvorstandes der Domowina, die am 28....

Wot 1. januara 2017 ma so městno jednaćela Domowiny znowa wobsadźić. Městno je so nětkle zjawnje wupisało. Na swojim dźensnišim wuradźowanju w...

Cottbus/Chóśebuz. Ab 1. Januar 2017 soll die Stelle des Geschäftsführers der Domowina neu besetzt werden. Die Stelle wurde jetzt öffentlich...

Die nächste Tagung des Bundesvorstandes der Domowina findet am 30. Januar ab 9 Uhr in sorbischer/wendischer Sprache im Niedersorbischen Internat...

Dźensa, dnja 4.12.2015, wuńdźe nowe čisło informaciskeho łopjena “Naša Domowina”. Wone informuje mjez druhim wo rozsudach Lubina a Kalawy, kotrejž...

<media 2537 _blank - "SONSTIGES, 151130Arbeitstreffen Domowina Vattenfall-1, 151130Arbeitstreffen_Domowina_Vattenfall-1.pdf, 88 KB">Domowina und...

Geschäftsordnung


Facebook Button