select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wupisanje dźěłoweho městna

Pytaš zajimawe dźěłowe městno we Łužicy?

Zajimuješ so za dźěło na projektach z młodostnymi a dźěćimi?

Sy kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wobsahowje a organizatorisce koordinować a zajimcow do zhromadnych projektow wjazać?

Potom požadaj so w zarjedźe Domowiny jako

kubłanska referentka za młodźinu/
kubłanski referent za młodźinu.

Dźěłowe wobłuki su:

- koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy

- koncepcionelne wuwiwanje a zwoprawdźenje projektow na polu kubłanja

- wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu

- sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

- kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych

Wuměnjenja za přistajenje su:

- pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje

- ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny

- kmanosć samostatnje dźěłać, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin wob tydźeń, hodźi so pak přez dalše dźěłowe wobłuki časowje rozšěrić. Wotpohladane je dołhodobne přistajenje w ramiku móžnosćow dźěłodawarja.

Mzdu płaćimy po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Na požadanje ćežkozbrašenych při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwamy.

Smy Waš zajim budźili? Jeli haj, požadajće so prošu ze swojimi dospołnymi podłožkami hač do 22.12.2020 pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Marko Kowar

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de
Facebook Button