select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wupisanje dźěłoweho městna | Wupisanje źěłowego městna

W zarjedźe Domowiny ma so hnydom městno

kubłanskeje referentki za młodźinu/
kubłanskeho referenta za młodźinu

wobsadźić.

Pytana je kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wobsahowje a organizatorisce koordinować a zajimcow do zhromadnych projektow wjazać.

Dźěłowe wobłuki

  • koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy
  • koncepcionelne wuwiwanje a přewjedźenje projektow na polu kubłanja
  • wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu
  • sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy
  • kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych

Wuměnjenja za přistajenje

  • pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje
  • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
  • kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć
  • jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce, hodźi so pak přez dalše dźěłowe wobłuki časowje rozšěrić. Přistajenje je na zakładźe spěchowanskeje doby na lěto 2020 wobmjezowane, hodźi so pak w padźe přizwolenja podlěšić. Wotpohladane je dołhodobne přistajenje w ramiku móžnosćow dźěłodawarja.

Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Smy Waš zajim budźili? Jeli haj, požadajće so prošu ze swojimi dospołnymi podłožkami pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Marko Kowar

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de

abo

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Marcus Końcaŕ
Droga Augusta Bebela 82

03046 Chóśebuz

sekretariat.chosebuz(at)domowina.de
Facebook Button