Wuslědki zetkanja nawodow serbskich institucijow z předsydu Domowiny – čas pandemije za wjac rěčnych kursow wužiwać

20 načolnych zastupjerjow serbskich institucijow je předsyda Domowiny, Dawid Statnik, štwórtk popołdnju na lětuše zetkanje witał. Wone je so prěni raz ryzy digitalnje wotměło.

Na spočatku we wuměnje wo praktiskim wobchadźenju z pandemiju su so rozdźěle pokazali: Tak je serbski muzej w Budyšinje začinjeny, w Choćebuzu smědźa hišće pod wuměnjenjom 2 plus wopytowarjow přijimować, dyrbjachu pak woblubowane projekty wotprajić. Wjacore institucije su tež wot korona-padow potrjechene. Tomaš Kreibich-Nawka, intendant Serbskeho ludoweho ansambla (SLA), informowaše wo zetkanju intendantow ze sakskim ministerskim prezidentom. Sabina Siegowa, zastupowaca direktorka Załožby za serbski lud, je zdźěliła, zo je so lětsa tež w Delnjej Łužicy digitalna schadźowanka radźiła – ze 700 wobdźělnikami, wjele wjac hač na prezencnych zarjadowanjach.

Nimo někak 30 zarjadowanjow w Lěće Zejlerja a Kocora budźe klětu mjez druhim 22. meje konferenca sorabistiki składnostnje přestorčeneho woswjećenja 70. róčnicy jeje załoženja. Za 2.10. je ze stron Budyskeho Serbskeho muzeja wotewrjenje rjada wustajeńcow składnostnje 100. posmjertnych narodnin najwuznamnišeho načasneho serbskeho molerja Jana Buka předwidźane. Za 18. junija planujetej nakładnistwo a SLA literarny hudźbny wječork (Poetry Slam) w Budyšinje. 70 lět delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu budźe klětu nazymu na programje stać.

Dale su so rěčnym kursam wěnowali – Beata Brězanowa, nawodnica Rěčneho centruma Witaj (RCW), poruča, čas pandemije na přikład w SLA za nawuknjenje serbšćiny wužiwać. Při tym móhli tež maćernorěčni sobudźěłaćerjo druhim kolegam w samostudiju poboku być. Direktor załožby, Jan Budar, ma za wažne, zo so tež maćernorěčni přistajeni wo pisomnu serbšćinu prócuja, kotraž móže druhim z přikładom być. Hdźež su „dźěry” w rěčnym niwowje abo samo w rěčnym rumje institucijow, chcedźa poskitki dalekubłanja ze „Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu” a z nowym docentom za hornjoserbšćinu RCW zaměrnje nałožować a wuslědki na kóncu certifikować dać.

Tež při temje změna strukturow běše wutworjenje rěčnych rumow bytostny aspekt. Domowina, tak jeje předsyda Dawid Statnik, institucijam koordinaciju při zhromadnych projektach poskićuje. Dotalny jednaćel Domowiny, Marko Kowar, je so na kóncu krótko do swojeho wuměnka z kołom rozžohnował. Wón chwaleše, zo eksistuje porno zańdźenosći mjeztym tajke prawidłowne wothłosowanje zamołwitych serbskich institucijow. Woni chcedźa so do jutrow zaso zetkać.

Foto digitalneho zetkanja: Dawid Statnik, Domowina

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert