Serbske zajimy wobkedźbowane – tohodla je nowa Dualna wysoka šula tež za Serbow wuspěch

Minjeny štwórtk, 1. februara 2024, je Sakski krajny sejm “Zakoń wo dalewuwiću Powołanskeje akademije Sakskeje na Dualnu wysoku šulu Sakska” (Gesetz zur Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen) schwalił.

Tež za serbski lud je zakoń wuspěch. W diskusiji wo zakonju je Serbska rada namjet sobuskutkowanja zapodała, kotryž je so wobkedźbował. Domowina je jej za to přidźěłała. Tak změje rozšěrjena rada Statneje studijneje akademije Budyšin (Erweiterter Studienakademierat der Staatlichen Studienakademie Bautzen) prěni raz serbskeho zastupjerja z poradźowacym čłonom. Dale je so třěšny zwjazk  za skrućenje Budyskeho stejnišća zasadźował.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik: “Ze zastupjerjom w radźe Statneje studijneje akademije Budyšin mamy dalšu móžnosć, serbske zajimy zastupować. Wjeselu so, zo je so nam ze serbskej radu přesadźenje našeho žadanja radźiło a zo změjemy tež w Budyšinje bórze Wysoku šulu. Dźakujemy so serbskej radźe za dobre zhromadne dźěło.”

Ze zakonjom spjelni Sakske knježerstwo žadanje z koaliciskeho zrěčenja. Dotalna Powołanska akademija nabudźe runoprawosć porno druhim wysokim šulam. Wot 2025 změja studenća tež w Budyšinje móžnosć, akademiski studij wotzamknyć. Dale budźe móžno ze zakónčenym třilětnym powołanskim wukubłanjom studować, bjez n. př. přidatneho pruwowanja abo wotzamknjeneho mištra.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert