Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny 18.09. do 24.09.2023

póndźelu, 18.09.2023 

 • 3. posedźenje turistiskeje přirady Sakskeje w Drježdźanach - wobdźěli so Pětr Brězan 
 • 13.00 hodź. posedźenje mjeńšinoweje rady w Berlinje, na posedźenju wobdźěla so předsyda Dawid Statnik (zamołwity), hłowna jednaćelka Judit Šołćina a jednaćel Marcus Końcaŕ (přihotowanske posedźenje) 
 • 15.00 hodź. zetkanje mjeńšinoweje rady a rozmołwneho koła “mjeńšiny” nutřkowneho wuběrka Zwjazkoweho sejma w Berlinje, na posedźenju wobdźěla so Dawid Statnik (zamołwity), Judit Šołćina a Marcus Końcaŕ (přihotowanske posedźenje)

srjedu, 20.09.2023 

 • zeger 16.00 pósejźenje wuběrka za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa w Mosće/Heinersbrück, wobradujuca cłonka: Karin Tšukowa 
 • 17.00 hodź. poradźowacy wuběrk za naležnosće serbskeho ludu poboku Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho, ze stron Domowiny wobdźěla so Dawid Statnik (zamołwity), Judit Šołćina, dr. Hartmut Leipner a Marko Hančik, kaž tež Syman Sćapan a Ole Schmalfuss (jako zastupjerjej młodźiny), wuběrk nawjeduje zaposłanča Natalie Pawlik

štwórtk, 21.09.2023 

 • zeger 16.30 pósejźenje pśedsedaŕstwa župy Dolna Łužyca z. t. w Chóśebuzu/Cottbus, gósć: regionalna rěčnica za Delnju Łužicu Heike Apeltowa  

pjatk, 22.09.2023 

 • zeger 14.00 pósejźenje “Kultur im Fokus” w Tšupcu, Kornspeicher, zarědowaŕ: Błośańske towaristwo z. t. 
 • 17.30 hodź. posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa, dom towarstwow (Trjebin), temy mj. dr.: rozprawa Marka Sucheho, wólby 4. kandidata za Załožbowu radu, zamołwita: Madlena Di Sarnowa 
 • 18.00 hodź zhromadźizna młodźinskich klubow “Šefowa etaža so zetka” w starej šuli we Wotrowje; zetkanje a wuměna młodźiny, přinoški wot Michała Cyža, PAWK a TvBUNT, zamołwita: młodźinska referentka Virginia Hanuzowa 

sobotu, 23.09.2023 

 • 9.00 hodź Hłowna (a wólbna) zhromadźizna młodźinskeho towarstwa PAWK z.t., Serbski dom Budyšin, zamołwity: Jakub Wowčer, hósć:  Virginia Hanuzowa 
 • zeger 11.00 30 lět Euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr, swěźeńske zarědowanje, cłonk za Domowinu z. t.: zastupujcy jadnaŕ Marcus Końcaŕ 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert