Prezidij pyta nowinskeho rěčnika Domowiny: Wostudłe njebudźe!

Na dźensnišim wurjadnym posedźenju zaběraše so prezidij z přihotami na přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa, kotrež přewjedźe so pjatk, 27. januara, we Wojerecach.  Nimo hospodarskeho plana za lěto 2023 a rozprawy zarjada za lěto 2022 steješe dźěłowy plan za aktualne lěto na dnjowym porjedźe. Mjez druhim rozprawješe jednaćelka wo wužadanju zarjada njewobsadźenych dźěłowych městnow dla, wosebje hladajo na falowaceho nowinskeho rěčnika. Prezidij pokaza na to, zo chce Domowina fleksibelnišo při namakanju nowych wosobow postupować. Wšitcy su wutrobnje witani so na zarjad wobroćić a swójske ideje předstajić. Zdobom je sebi prezidij wěsty, zo jedna so wo zajimawe a wužadaće dźěło: wostudłe njebudźe. 

Nimo toho wuhódnoći prezidij wólby serbskich zastupjerjow do Załožboweje rady ze Sakskeje a Braniborskeje. Předsyda rozprawješe wo tym, zo je zarjad oficielne naprašowanje na Załožbu zapodał a prosył wo pruwowanje, hač je trjeba, měć za kóždeho rjadneho radźićela swójskeho zastupjerja. Załožba je nadawk pruwowanja sposrědkowała sakskemu ministerstwu, kotrež wukonja prawniski dohlad Załožby.

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert