Krystof Grofa nowy předsyda wuběrka Domowiny za zjawnostne a wukrajne dźěło – konstituowace posedźenje

Pjatk, 21.1., popołdnju je so na digitalnym posedźenju wuběrk zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za zjawnostne a wukrajne dźěło skonstituował. Prěni wuslědk wuradźowanja: Nowy předsyda wuběrka je Krystof Grofa, městopředsyda Beno Bělk. Wuběrk chce so přichodnje wobrazej Serbow w šěršej zjawnosći wěnować a wosebje tež zesylnjowanje prezency třěšneho zwjazka na polu nowych medijow a digitalnych socialnych syćow podpěrować. Woni su so w tutym zwisku na to dorozumili, eksternych fachowcow do dźěławosće wuběrka zapřijeć.

Krystof Grofa (26), kiž je mjeztym tež čłon předsydstwa Młodźiny europskich narodnych skupin, MENS, je so loni do wólbow zwjazkoweho předsydstwa tež w blogu Domowiny předstajił:

https://domowina.blog/2021/06/07/kandidatury-2021-krystof-grofa/

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert