select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Stojnišćo 17. głowneje zgromaźiny Domowiny k azylowej politice a towarišnostnym wuwiśam

Z wjelikeju starosću zglědujo Domowina na wótgranicujuce a agresiwne wustupowanje pśeśiwo wukrajnikam, kenž se pokazuju w zjawnych protestach, w nadběgach na domy wukrajnikow a w grozenjach napśeśiwo politikarjam. Tak ako my akceptancu a tolerancu našych nimskich sobuwobydlarjow nam napśeśiwo wócakujomy, tak pomina sebje Domowina akceptancu a tolerancu napśeśiwo wukrajnikam a póžedarjam azyla.

Haslow, dnja 28.03.2015


delegaty 17. głowneje zgromaźiny Domowiny


Facebook Button