select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Cłonkojstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 3 Cłonkojstwo

(1) Cłonki Domowiny mogu byś pśirodne a juristiske wosoby, pšawozamožne a njepšawozamožne serbske towaristwa, župy, zjadnośeństwa, drustwa a zgromaźeństwa (dalej towaristwa) ze sedłom w serbskem sedleńskem rumje, kotarež wustawki Domowiny pśipoznawaju. Pśirodnym cłonk Domowiny jo kuždy sobucłonk Domowinje pśisłušajucych towaristwow.

(2) Pšosba towaristwa a pśiirodneje wosoby wo pśistup k Domowinje ako kšywowemu zwězkoju ma se pisnje zwězkowemu pśedsedarstwoju zapodaś. ...

Pśizjawjenski formular za download:

  • <media 92 _blank external-link-new-window "SONSTIGES, prizjewjenskiformular, prizjewjenskiformular.pdf, 35 KB">Download PDF</media>
  • <media 93 - - "SONSTIGES, prizjewjenskiformular, prizjewjenskiformular.doc, 85 KB">Download MS-Word-Dokument</media>

Facebook Button