Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźeń hač do 25. požnjenca / septembra 2022

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kalendra (26.9.-2.10.2022) wozjewić, pósćelće mi je prošu hač do štwórtka, 22.9., na marcel.brauman@domowina.de . Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow.

póndźelu, 19.9, w 9 hodź. zazběh do tydźenja – online-wuradźowanje sobudźěłaćerjow Domowiny, tomu so wothłosowanje wjednistwa přizamknje

srjedu, 21.9., w 19 hodź., posedźenje župneho předsydstwa župy „Michał Hórnik” w gmejnskim a kulturnym centrumje w Chrósćicach

Dnjowy plan: Informacije k zarjadowanjam a aktualnosćam w župje, dźěłowy plan 2022, nazymske koncerty, župna kermuška, Namysłow, zetkanje hotowarničow nowember, zetkanje chronikarjow – tema, termin?, dźěłowe ćežišća 2023, wšelčizny

srjedu, 21.9., wotewrjenje pućowanskeje wustajeńcy mjeńšinoweje rady „Was heißt hier Minderheit” w krajnym sejmje Šleswigsko-Holsteinskeje w Kielu. Jednaćelka Domowiny Judit Šołćina so na podijowej diskusiji wobdźěli.

https://www.landtag.ltsh.de/aktuelles/veranstaltungen/wanderausstellung-minderheiten/

štwórtk, 22.9., w Kielu wuradźowanje mjeńšinoweje rady, na kotrymž so jednaćelka Domowiny Judit Šołćina wobdźěli.

štwórtk, 22.9., w 19 hodź. diskusijny wječor Maćicy Serbskeje a Serbskich Nowiny wo serbskej hymnje na žurli Serbskeho domu w Budyšinje.

https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Material_MacicaSerbska/Material_Macica_Dokumente/Serbska_hymna_nowinska_zdzelenka_2022-09-09.pdf

pjatk, 23.9., w 11 hodź. zetkanje Domowiny a zastupjerjow serbskeho rozhłosa MDR ze Sandrom Virolijom, direktorom MDR w Sakskej, w Serbskim domje w Budyšinje

pětk, 23.9., zeger 17.30 zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny w Dolnoserbskem internaśe w Chóśebuzu

https://www.domowina.de/fileadmin/user_upload/dnjowy_porjad_6ZP_2022_09_23.pdf

https://www.domowina.de/fileadmin/user_upload/ZP2022_09_23_predlohi_Beschlussvorlagen.pdf

sobotu, 24.9., wuprawa župy Jan Arnošt Smoler” Budyšin  

Wuprawa powjedźe po slědach Korle Awgusta Kocora, na kotrehož 200. posmjertne narodniny lětsa spominamy. Wobdźělnicy wuprawy pomnik serbskeho komponista w Zahorju a Ketlicy wopytaja, hdźež je dołhe lěta skutkował. Mjez druhim budźe dr. Christian Kessner přednošować. Wón je awtor knihi „Heilig sind mir deine Fluren: Swjate su mi twoje hona”. Po wobjedźe pozastanu w Stróži w tamnišim šulskim muzeju. Swójski přinošk wučinja 30,00 €. Župa prosy wšěch zajimcow wo přizjewjenje w regionalnym běrowje pod 03591/ 550211 abo z mejlku pola katja.liznarjec@domowina.de.

Aktualizowanja po potrjebje w běhu tydźenja su přeco móžne.

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment