Serbske terminy (wuběr) z protyčki Domowiny za tydźeń hač do 25. požnjenca / septembra 2022

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo Domowinje přisłušacych cyłkow we wuběranych terminach našeho přichodneho tydźenskeho kalendra (26.9.-2.10.2022) wozjewić, pósćelće mi je prošu hač do štwórtka, 22.9., na marcel.brauman@domowina.de . Njerukujemy za zrealizowanje tule naspomnjenych podawkow.

póndźelu, 19.9, w 9 hodź. zazběh do tydźenja – online-wuradźowanje sobudźěłaćerjow Domowiny, tomu so wothłosowanje wjednistwa přizamknje

srjedu, 21.9., w 19 hodź., posedźenje župneho předsydstwa župy „Michał Hórnik” w gmejnskim a kulturnym centrumje w Chrósćicach

Dnjowy plan: Informacije k zarjadowanjam a aktualnosćam w župje, dźěłowy plan 2022, nazymske koncerty, župna kermuška, Namysłow, zetkanje hotowarničow nowember, zetkanje chronikarjow – tema, termin?, dźěłowe ćežišća 2023, wšelčizny

srjedu, 21.9., wotewrjenje pućowanskeje wustajeńcy mjeńšinoweje rady „Was heißt hier Minderheit” w krajnym sejmje Šleswigsko-Holsteinskeje w Kielu. Jednaćelka Domowiny Judit Šołćina so na podijowej diskusiji wobdźěli.

https://www.landtag.ltsh.de/aktuelles/veranstaltungen/wanderausstellung-minderheiten/

štwórtk, 22.9., w Kielu wuradźowanje mjeńšinoweje rady, na kotrymž so jednaćelka Domowiny Judit Šołćina wobdźěli.

štwórtk, 22.9., w 19 hodź. diskusijny wječor Maćicy Serbskeje a Serbskich Nowiny wo serbskej hymnje na žurli Serbskeho domu w Budyšinje.

https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Material_MacicaSerbska/Material_Macica_Dokumente/Serbska_hymna_nowinska_zdzelenka_2022-09-09.pdf

pjatk, 23.9., w 11 hodź. zetkanje Domowiny a zastupjerjow serbskeho rozhłosa MDR ze Sandrom Virolijom, direktorom MDR w Sakskej, w Serbskim domje w Budyšinje

pětk, 23.9., zeger 17.30 zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny w Dolnoserbskem internaśe w Chóśebuzu

https://www.domowina.de/fileadmin/user_upload/dnjowy_porjad_6ZP_2022_09_23.pdf

https://www.domowina.de/fileadmin/user_upload/ZP2022_09_23_predlohi_Beschlussvorlagen.pdf

sobotu, 24.9., wuprawa župy Jan Arnošt Smoler” Budyšin  

Wuprawa powjedźe po slědach Korle Awgusta Kocora, na kotrehož 200. posmjertne narodniny lětsa spominamy. Wobdźělnicy wuprawy pomnik serbskeho komponista w Zahorju a Ketlicy wopytaja, hdźež je dołhe lěta skutkował. Mjez druhim budźe dr. Christian Kessner přednošować. Wón je awtor knihi „Heilig sind mir deine Fluren: Swjate su mi twoje hona”. Po wobjedźe pozastanu w Stróži w tamnišim šulskim muzeju. Swójski přinošk wučinja 30,00 €. Župa prosy wšěch zajimcow wo přizjewjenje w regionalnym běrowje pod 03591/ 550211 abo z mejlku pola katja.liznarjec@domowina.de.

Aktualizowanja po potrjebje w běhu tydźenja su přeco móžne.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert