Nowe CIOFF-předsydstwo wolili

Wot 15.-17.09. zetkachu so zastupjerjo čłonskich towarstwow němskeje wotnožki CIOFF w Scheeßelu/Nižosakska.

Na hłownej zhromadźiznje rozprawješe předsyda Norbert Müller wo podawkach zašłeho lěta a poda informacije swětoweje organizacije. Zhromadnje spominachu tež na njedawno zemrěteho čestneho předsydu Bernda Schäfer, kotryž organizowaše zhromadnje ze serbskimi čłonskimi towarstwami 2014 swětowy kongres CIOFF w Budyšinje sobu.

We wólbach wuzwolichu so Klaus Hohmeier jako městopředsyda (hižo dotalny městopředsyda), Silvia Jäger jako jednaćelka a Sabine Schmett jako zamołwita za naležnosće GEMA (a jako přisydnica w předsydstwje).

SRSS njemóžeše so 2020 jako zastupjerka sekcije Němskeje na CIOFF-Folkloriadźe w Ruskej pandemije dla wobdźělić. Hłowna zhromadźizna dorozumi so na to, zo delegowanje SRSS na přichodnu Folkloriadu dale wobsteji (hišće je njejasne, hdźe tuta budźe). 

Kulturny a ramikowy program wuhotowaše domjaca skupina Beekscheepers. Přichodna hłowna zhromadźizna planuje so za lěto we Łužicy pola Serbow.

Na zetkanju běchu tež serbske čłonske organizacije běchu zastupjeni:

Stephanie Bierholdtec a Marija Knaackowa – Serbski folklorny ansambl Wudwor,

Tobias Rucha – Serbski ludowy ansambl,

Gabriel Krawc – Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca (SRSS);  

a za Folklorny festiwal Łužica, Domowinu a župu Delnja Łužica Marko Kowar, Clemens Škoda, Pětr Brězan.

 

CIOFF je swětowa organizacija za organizowanje folklornych festiwalow a folklornych skupinow. Mjezynarodny folklorny festiwal Łužica je do syće CIOFF zawjazany a tuta słuži wosebje jako platforma kontaktow na mjezynarodnej runinje ( www.CIOFF.org ).

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment