Domowinska župa Dolna Łužyca a nowa Dolnoserbska kulturna akademija w rozgronje – „pśiś pśez kulturu k rěcy”

Pśedsedaŕstwo župy Dolna Łužyca jo se na swójom aktuelnem digitalnem pósejźenju stwórtk wobgóniło wó stawje rowno nowo załožoneje Dolnoserbskeje kulturneje akademije, kenž jo projekt Domowiny Dolna Łužyca (DomPro) a se pśez Załožbu za serbski lud spěchujo. Jeje nadawk jo zmócnjenje dolnoserbskeje kultury z nowymi póbitowanjami w špartach spiwanje, reje, źiwadło a ludowe wuměłstwo.

Wótegranjali su Heike Wunder, Wiebke Schulz, Berit Schiedlo a Astrid Schramm. Nejpjerwjej kśě se koncentrěrowaś na źiśi, pśeto wóni budu raz młode luźe, kenž wó dalejdawanju serbskeje rěcy a kultury pśiducej generaciji rozsuźiju. Marja Elikowska-Winklerowa, něgajšna dłujkolětna wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu, jo sebje žycyła, až se wšykne sobuźěłaśerje Dolnoserbskeje kulturneje akademije nanejmjenjej „zakładny słownick” dolnoserbskeje rěcy pśiswóje, župny pśedsedaŕ dr. Pětš Šurman jo za to naraźił kooperaciju z rěcnym centrumom Witaj. Domowinski projektowy manager Frank Kosyk wiźi głownu funkciju institucije w tom, „luźi z pomocu kultury dowjasć k rěcy, pśeto se tam serbski spiwa.” Měto Nowak jo zwěsćił rosćecu sensibilitu za toś tu temu a jo wuzwignuł serbski internetny bok kulturneje akademije.

Pó tom su se cłonki gremiuma dogronili na śěžyšćowe temy wobradowanjow pśiducego lěta. Nowe informaciske łopjeno „Domowinske pokazki” jo k drugemu razoju wujšło a se wšym cłonkojskim towaristwam a Domowinskim kupkam pśipósłało. Swěźeń 75. jubileja załoženja Domowiny w Dolnej Łužycy dej se pó móžnosći w drugem kwartalu 2022 nachwataś. Wušej 70 cłonkow jo južo dlej ako 50 lět cłonk Domowiny – jim dej se pśi tej góźbje źěk a pśipóznaśe wugroniś.

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment