Domowinska župa Dolna Łužyca a nowa Dolnoserbska kulturna akademija w rozgronje – „pśiś pśez kulturu k rěcy”

Pśedsedaŕstwo župy Dolna Łužyca jo se na swójom aktuelnem digitalnem pósejźenju stwórtk wobgóniło wó stawje rowno nowo załožoneje Dolnoserbskeje kulturneje akademije, kenž jo projekt Domowiny Dolna Łužyca (DomPro) a se pśez Załožbu za serbski lud spěchujo. Jeje nadawk jo zmócnjenje dolnoserbskeje kultury z nowymi póbitowanjami w špartach spiwanje, reje, źiwadło a ludowe wuměłstwo.

Wótegranjali su Heike Wunder, Wiebke Schulz, Berit Schiedlo a Astrid Schramm. Nejpjerwjej kśě se koncentrěrowaś na źiśi, pśeto wóni budu raz młode luźe, kenž wó dalejdawanju serbskeje rěcy a kultury pśiducej generaciji rozsuźiju. Marja Elikowska-Winklerowa, něgajšna dłujkolětna wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu, jo sebje žycyła, až se wšykne sobuźěłaśerje Dolnoserbskeje kulturneje akademije nanejmjenjej „zakładny słownick” dolnoserbskeje rěcy pśiswóje, župny pśedsedaŕ dr. Pětš Šurman jo za to naraźił kooperaciju z rěcnym centrumom Witaj. Domowinski projektowy manager Frank Kosyk wiźi głownu funkciju institucije w tom, „luźi z pomocu kultury dowjasć k rěcy, pśeto se tam serbski spiwa.” Měto Nowak jo zwěsćił rosćecu sensibilitu za toś tu temu a jo wuzwignuł serbski internetny bok kulturneje akademije.

Pó tom su se cłonki gremiuma dogronili na śěžyšćowe temy wobradowanjow pśiducego lěta. Nowe informaciske łopjeno „Domowinske pokazki” jo k drugemu razoju wujšło a se wšym cłonkojskim towaristwam a Domowinskim kupkam pśipósłało. Swěźeń 75. jubileja załoženja Domowiny w Dolnej Łužycy dej se pó móžnosći w drugem kwartalu 2022 nachwataś. Wušej 70 cłonkow jo južo dlej ako 50 lět cłonk Domowiny – jim dej se pśi tej góźbje źěk a pśipóznaśe wugroniś.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert