select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Zwjazkowe předsydstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9 Zestawa a nadawki Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

(1)   Zwjazkowe předsydstwo ma hač do 30 čłonow. Wólbna doba traje štyri lěta.

(2)   Předsyda a městopředsydaj su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa.

(3)   Jednaćel a zastupowacy jednaćel mataj so wobdźěleć z poradźowacym hłosom na posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa. Předsyda rewizijneho wuběrka kaž tež předsyda změrcowskeho wuběrka mataj prawo, so z poradźowacym hłosom na wuradźowanjach wobdźělić.

...

(6)   Zwjazkowe předsydstwo ma slědowace nadawki:

 •   rozsudźeć wo prašenjach běžneho dźěła Domowiny mjez hłownymaj zhromadźiznomaj,
 • postajeć ćežišća dźěławosće a rjadować zawjazowace zamołwitosće za zwoprawdźenje nadawkow,
 • přijimać prawidłownje rozprawy předsydy a prezidija Domowiny
 • postajeć zamołwitosće a nadawki prezidija,
 • rjadować wobsydstwo a financy Domowiny,
 • přijimać a schwalić financne a hospodarske plany a rozprawy,
 • wutworić dźěłowe wuběrki,
 • přijimać rozprawy jednaćela wo dźěle zarjada Domowiny a postajić ćežišća dźěła zarjada,
 • postajeć ćežišća dźěławosće Domowinje přisłušacych institucijow,
 • přijimać rozprawy nawodow Domowinje přisłušacych institucijow,
 • nachwilnje přijimać nowe towarstwa nowych čłonow do Domowiny,
 •    powołać a wotwołać resp. nominować zastupjerjow Serbow do/z gremijow a přijimać prawidłownje rozprawy wo jich dźěławosći,
 • wobzamknyć dźěłowe porjady zarjada a institucionelnych wotnožkow Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, dalokož tute wustawki ničo druheho njepostajeja,
 • powołać a wotwołać nawodow institucionelnych wobłukow, kotrež su w nošerstwje Domowiny,
 • powołać a wotwołać jednaćela a zastupowaceho jednaćela Domowiny,
 • wobzamknyć wuznamjenjenske porjady Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, a wolić čłonow mytowanskeho wuběrka.

...

Medijowe wozjewjenja

30. oktobra budźe w Budyšinje zjawne zarjadowanje k předstajenju kandidatow Sakskeje serbskeje rady

Der Bundesvorstand der Domowina beriet am 6. September in Cottbus. Er beschloss unter anderem die Novellierung der Satzung der Domowina – Bund...

Die Vorbereitung der 19. Hauptversammlung der Domowina, die am 30. März ab 9 Uhr in der Mehrzweckhalle “Jednota” in Crostwitz stattfindet, ist auf...

Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so pjatk, dnja 19.10.2018, w klubowni Delnjoserbskeho internata w Choćebuzu, Žylojska...

Rozprawa zarjada Domowiny a RCW wo dźěławosći w lěće 2017 a naćisk za lěto 2018 běchu někotre z hłownych dypkow posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa...

Naćisk šulskeho zakonja wobjednali

Wobšěrne přihoty 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny běchu jedyn z hłownych temow prezidija Domowiny, kotryž zetka...

Die Vorbereitung der 18. Haupt- und Wahlversammlung der Domowina steht im Mittelpunkt der Beratung des Bundesvorstandes der Domowina, die am 28....

Wot 1. januara 2017 ma so městno jednaćela Domowiny znowa wobsadźić. Městno je so nětkle zjawnje wupisało. Na swojim dźensnišim wuradźowanju w...

Cottbus/Chóśebuz. Ab 1. Januar 2017 soll die Stelle des Geschäftsführers der Domowina neu besetzt werden. Die Stelle wurde jetzt öffentlich...

Die nächste Tagung des Bundesvorstandes der Domowina findet am 30. Januar ab 9 Uhr in sorbischer/wendischer Sprache im Niedersorbischen Internat...

Geschäftsordnung


Facebook Button