select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Asociěrowane towaristwa Domowiny

Z wustawkow Domowiny:

Towaristwa Serbow zwenka Łužyce a we wukraju resp. towaristwa pśijaśelow Serbow směju ako asociěrowane cłonki pśistupiś. Formy zgromadnego statkowanja rěduju dojadnanja, kótarež sebje pśigłosowanje zwězkowego pśedsedarstwa pominaju.

Asociěrowane towaristwa


Společnost přátel Lužice, Praha, ČĚSKA REPUBLIKA

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia", Opole, PÓLSKA

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie, Warszawa, Wrocław, PÓLSKA

Texas Wendish Heritage Society and Museum Serbin, Texas, USA

Concordia University at Austin, Texas, USA

Wendish Heritage Society Australia Inc., Melbourne, AWSTRALSKA

Wend/Sorb Society of South Australia Inc., Adelaide, AWSTRALSKA

Wendischer Freundes- und Arbeitskreis e.V. Lüchow (Wendland)

Spěchowar Domowiny:


Facebook Button