select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Asociěrowane towaristwa Domowiny

Z wustawkow Domowiny:

Towaristwa Serbow zwenka Łužyce a we wukraju resp. towaristwa pśijaśelow Serbow směju ako asociěrowane cłonki pśistupiś. Formy zgromadnego statkowanja rěduju dojadnanja, kótarež sebje pśigłosowanje zwězkowego pśedsedarstwa pominaju.

 

 


Facebook Button