Wobdźělće so na diskusiji wo programje Domowiny!

Přeprošujemy wšitkich zajimcow na prěnje zetkanje pjatk, 9. junija w 17.00 hodź. do Zejlerjoweje bróžnje we Wojerecach, zo bychmy wo programje Domowiny diskutowali.

Za čo trjebamy program? Štó je „Program DOMOWINA 2025“ naćisnył? Je aktualny dosć? Što parujeće?

Přizjewće so prošu hač do pjatka, 2. junija w zarjedźe Domowiny abo pola wuběrka za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć (madlena.di.sarnowa@domowina.de).

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment