Feliks Ričel předsyda kulturneho wuběrka Domowiny

Póndźelu, 10.1., zetka so kulturny wuběrk Domowiny k prěnjemu razej w nowej wólbnej dobje. Wo wuslědkach informuje Clemens Škoda, kulturny referent třěšneho zwjazka, po wuradźowanju gremija, kotrež su digitalnje přewjedli:

Zdobom běše to tež skonstituowace posedźenje a tak wuzwoli so nowy čłon zwjazkoweho předsydstwa Feliks Ričel, pochadźacy z Njebjelčic, jako předsyda wuběrka jednohłósnje. Jemu poboku staj Franciska Grajcarekec a Jan Bělk, kotrajž přewozmjetaj funkciju městopředsydki/dy.

Wuběrk chce dopomhać, směrnicy Domowiny we wobłuku kultury sobu zwoprawdźić a zwjazkowe předsydstwo z poradu podpěrać. Wosebje wobsahowy přewod při projekće „Lawske hrebje” a temomaj serbske kulturne herbstwo a „2022 - Lěto Zejlerja a Kocora” staja sej čłonojo wuběrka na agendu swojeje dźěławosće.

Předstajenje Feliksa Ričela do wólbow do zwjazkoweho předsydstwa Domowiny:

https://domowina.blog/2021/05/16/kandidatury-2021-feliks-ricel/

 

 

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment