select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Nowinski rěčnik Domowiny a wosobinski referent předsydy


Marcel Brauman

- w koordinaciji z předsydu a jednaćelom Domowiny zamołwity rěčnik Domowiny napřećo medijam a zjawnosći w tu- a wukraju, nadźěłanje medijowych wozjewjenjow
- zamołwity za koordinowanje a přihoty wustupowanja předsydy Domowiny w zjawnosći a wosebje napřećo medijam - organizowanje medijowych konferencow předsydy
- korespondenca, narěče a terminy předsydy
- zamołwity za wudawanje wšelakich publikacijow we wobłuku zjawnostneho dźěła Domowiny

Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18, 02977 Wojerecy - Wórjejce / Hoyerswerda (HOYWOJ)

Tel.: 03571 / 60 84 614 , 0171 89 83 985
E-Mail: presse@domowina.de

 

 

 

 




Facebook Button