select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Z wustawkow Domowiny:

Art. 10 Prezidij

(1)   Do prezidija słušeja předsyda Domowiny, městopředsydaj Domowiny a dalšej čłonaj zwjazkoweho předsydstwa, kotrejuž na namjet předsydy zwjazkowe předsydstwo powoła.

Wo wotwołanju wotpowědneju čłonow smě zwjazkowe předsydstwo rozsudźić.

(2)   Prezidij schadźuje so měsačnje a dźěła na zakładźe swójskeho jednanskeho porjada, kotryž zwjazkowe předsydstwo schwali. Jednanski porjad prezidija njeje z wobstatkom tutych wustawkow.

(3)   Prezidij poradźuje předsydu a přihotuje posedźenja zwjazkoweho předsydstwa.

(4)   Dalše nadawki přidźěla jemu zwjazkowe předsydstwo.

(5)   Jednaćel a zastupowacy jednaćel kaž tež nawodźa a zastupowacy nawodźa Domowinje přisłušacych institucijow so na posedźenjach prezidija z poradźowacym hłosom wobdźěleja.


Facebook Button