select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Sobustawstwo

Čłonojo Domowiny móža być přirodne a juristiske wosoby, prawokmane a njeprawo-kmane serbske towarstwa, zjednoćenstwa a zhromadźenstwa. Towarstwa Serbow resp. přećelow Serbow we wukraju smědźa jako asociěrowani čłonojo Domowinje přistupić. Čestni čłonojo Domowiny móža być zasłužbni tu- a wukrajni spěchowarjo serbskeho luda.
Nimo toho móža přirodne a juristiske wosoby spěchowacy čłonojo Domowiny być.

Z wustawkow Domowiny:

Art. 3 Čłonstwo
(1) Čłonojo Domowiny móža być přirodne a juristiske wosoby, prawokmane a njeprawokmane serbske towarstwa, župy, zjednoćenstwa, drustwa a zhromadźenstwa (w dalšim towarstwa), kotrež wustawki Domowiny připóznawaja.
Z přirodnym čłonom Domowiny je kóždy sobustaw Domowinje přisłušacych towarstwow.
(2) Próstwa towarstwa a přirodneje wosoby wo přistup k Domowinje jako třěšnemu zwjazkej ma so pisomnje zwjazkowemu předsydstwu zapodać. ...

Přizjewjenski formular za download:

  • <media 92 _blank external-link-new-window "SONSTIGES, prizjewjenskiformular, prizjewjenskiformular.pdf, 35 KB">Download PDF</media>
  • <media 93 - - "SONSTIGES, prizjewjenskiformular, prizjewjenskiformular.doc, 85 KB">Download MS-Word-Dokument</media>

Facebook Button