Muzejownicy na pytańcy za nowym łužiskim designom

Pod hesłom „Fashion meets Tradition” wjedźeše lětuše nazymske zetkanje Dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnisća do Lubnjowa k designerce Sarje Gwiszcz. Dnja 10. septembra 2018 bě sej sekcija ludowěda  a muzejownistwo Maćicy Serbskeje do Delnjeje Łužicy wulećała, zo by sej pokazać dała, kak so serbske drastowe tradicije w nowej modźe špiheluja. Sarah Gwiszcz rysowaše wjac hač 20 muzejownikam ze wšeje Łužicy swój puć wuwića swojorazneje łužiskeje mody. W lěće 2012 je sej z Ragowa - to je měšćanski dźěl Lubnjowa - pochadźaca studentka Akademije móda a design Berlin za swoju kónčnu modowu kolekciju wupytała barby, płaty, přitřihi a formy debjenja z drasty delnjoserbskeje domizny kaž tež mexikanske motiwy Dia de Muertos, Dnja mortwych. Symbol nopa – calavery wužiwaše wědomje jako wuraz trěbneje rewitalizacije dźeń a bóle so pozhubjowaceje tradicije serbskeje drasty. Zo je Sarah Gwiszcz tež zakitowarka korektneho serbskeho drasćenja njebě mnohim dotal znate. Tak bě sej z hišće předležacych zbytkow drasty Serbow wokoło Wětošowa a po starych přikładach fotow a składow Choćebuskeho Serbskeho muzeja originalnu drastu sporjedźała a zešiła. Muzejownikam wuwědomi, kak wažne je zachowanje tradicijow a zdobom wozrodźenje jeje elementow w modźe wšědneho dnja. Mnozy podachu so po tym hišće do Muzeja pod hołym njebjom na Lědach, zo bychu sej wustajeńcu wo fotografje serbskich drastow Richard Klau wobhladali a wo klětušim projekće Budyskeho Serbskeho muzeja na temu serbski „łužiski design” diskutowali.

A. Pawlikowa