Rozprawa dźěławosće Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2012/2013

Hornjoserbska rěčna komisija wobsteji tuchwilu ze 17 čłonow, kotřiž reprezentuja sćěhowace institucije, w kotrychž je wužiwanje a šěrjenje spisowneje rěče bytostny nadawk: Serbski institut, Institut za sorabistiku, šrjedźne šule a gymnazij, LND, RCW, Serbski rozhłós, Serbske Nowiny.
HRK je so w l. 2012 štyri króć k wuradźowanjam zešła: 3. februara, 23. měrca, 6. julija a 30. nowembra. Lětsa mějachmy dotal jedne posedźenje HRK 1. februara. Na posedźenjach wobjednachu so dalše dźěle prawidłow hornjoserbskeje ortografije a interpunkcije, kotrež je Timo Meškank předźěłał, předewšěm dźěše wo prawidła pisanja komy. Tu měješe so zaručić wothłosowanje z nowym wudaćom Helmuta Faskoweho „Pućnika po hornjoserbšćinje“.
Na předłoze je w nadawku HRK dale sobudźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar, a kotraž je so w lěće 2012 dwójce zešła (15. meje a 1. nowembra) a lětsa dotal jónu (17. januara 2013), nimo jednotliwych interpunkciskich prawidłow dźěše tu wo powšitkowne prawopisne zasady.
Na posedźenjach HRK je so mjez 11 a 14 čłonami wobdźěliło, na posedźenjach ekspertoweje skupiny kóždy króć pjećo. Na wšěch posedźenjach bě z tym wotpowědnje wustawkam kmanosć k wobzamknjenjam data. Wobzamknjenja su so swěru protokolowali.
LND planuje za 2014 nowy přehladany nakład prawopisneho słownika, dokelž wudaće z lěta 2005 bórze na fal póńdźe. W tutym wudaću wozjewja so kompletne předźěłane prawidła interpunkcije.

dr. habil. Sonja Wölkowa
předsydka

Budyšin, 9.3.2013